Rehabilitering

Rehabilitering og restaurering utføres med respekt. Håndverk Tjenester har gjennomført et stort antall restaureringsprosjekt.
Vår erfaring og kompetanse kommer best til nytte når vi blir tatt med i prosjektet på et så tidlig stadium si prosessen som mulig – gjerne allerede under planleggingen. Da kan vi sammen komme frem til den meste ideelle løsninger for oppdragsgiver.
Vi har også utført en rekke restaureringsoppdrag. På restaureringsoppdrag skal den aktuelle bygningsmassen fremstå så identisk som overhode mulig i forhold til slik det en gang ble bygget.
Legging av nytt, eller skifte av eldre tak er jobber som mange ønsker hjelp med. Det er også viktig at det i forbindelse med takene blir utført riktig dimensjonering i forhold til isolering og ventilasjon.
Vi tilfredsstiller de strenge kravene til sikkerhet og HMS, utførelsen sørger for 100% tetthet.
Vi hjelper også mange kunder med legging av gulv – alt fra de enkleste oppdragene til det mer avanserte.